Pag-ibig ba O Paghanga Lang

17/03/2009 20:48

Pag-ibig ba o Pag-hanga lang

Lagi akong dinadaya ng puso kong mapaglaro

Akala ko’y totoo ngunit minsan ay naglalaho ang damdaming ito

Ngunit ngayon mukhang ako’y bininirong muli ng aking nalilitong puso

Lito nanaman ang puso at isipan ko

Saan man ako naroon

Saan man ako tumingin

Ipikit ko man ang aking mga mata

Siya pa rin ang aking nakikita

O puso kong madaya

Bakita ako pinaglalaruan?

At bakit ngayong ako’y bata pa

Nakipagkasundo ka bas a mapagbirong tadhana?

O ano ba ito pag-ibig nab a o paghanga lang?

Ako man ay hindi ko alam,

Nang dahil kay kupidong puso ko’y pinana ng di man lang nagpaalam

Datapwat ako pa rin ay nagpapasalamat

Sapagkat ako naging Ganado sa aking mga trabaho

Hindi ko man alam ang aking nadarama

Ako pa rin ay Masaya sa buhay kong masagana

                -Sha, September 16, 1993

   

Search site