Makakagawa Ka Ng Kaibahan

17/03/2009 20:51

Makakagawa ka ng Kaibahan

Lahat tayo ay kailangang umintindi

Kailangan nating mailigtas an gating tinubuang lupa

Kailangan nating maging mautak sa paggawa nga ting responsibilidad

Iligtas natin an gating mga puno

At ang masarap na simoy ng hangin

Huwag tayong magtapon ng basura sa karagatan

Halika na!

Kailangan na nating kumilos

Huwag tayong magkalat

Upang an gating bukas ay maging maganda at kapaki-pakinabang

Makakagawa tayo ng kaibahan

-Sha, 1992-1993

Search site