PINAKAMAGANDANG LIHIM

07/04/2009 23:24

 PINAKAMAGANDANG LIHIM

Itong aking lihim ay singtagal na ng aking buhay

Ngunit kung kalian ibubunyag ay hindi ko nalalaman

Pilit itong ikinukubli sa takot na ikaw sa akin ay mawalay

Sa aking mundo ikaw lamang wala itong pagaalinlangan

 

Akin ng kinagisnan ang pag-ibig ditto sa aking puso

Walang araw na hindi ka sumagi sa isip ko

Ang bawat tagumpay inaalay ko lamang sa iyo

Ang hinaharap ay puno ng pag-asa kung magkakasama tayo

 

Darating ang araw malalaman mo ang pinakamagandang lihim

Ang lihim na naging inspirasyon ng bawat tagumpay at adhikain

Ang lihim ay ang katotohanang magpakailanman kita’y mamahalin

Ang takot kong sa iyo’y mabigo ay mawawala kung ako din sana’y iyong iibigin            

Search site