Magulong Mundo

17/03/2009 20:56

Kami ay isinilang sa napakagulong mundo

Nagisnan ang mga taong lito

Pinalaki kami ng maayos

Maski na ang buhay naming ay wala sa ayos

Hiwalay si Ina at si Ama

Ngunit kami ay di lumaki sa masama

Kami ay lumaki sa isang may ginintuang puso

Na nagmahal sa amin ng taos puso

Kami man ay mga musmos

Nagtataka pa rin sa kanilang ikinikilos

Bakit si ama ay di nakikita

Puro sulat na lang ba an gaming mahihita?

At si ina naman ay nasaan?

Nawalan tuloy kami ng ilaw ng tahanan

At dahil kami ay mga bata

An gaming isipan ay hindi pa makaunawa

Lumaking masama ang loob sa maraming bagay

Lumaki ring walang magulang na umaalalay

Oo nga at kami ay minahal ng mga taong sa amin ay nagalaga

Ngunit iyon ay di sapat

Sapagkat ang hanap ng puso’y si Inangkatapat

Ngayon kami ba ay masisisi?

Kung kami ay walang tiwala sa sarili?

Al naming na hindi iyon maganda

Ngunit alam naming kami ay naiiba

Buti na lang aking natagpuan

Isang matapat na kaibigan

Itinuro niya sa akin ang magagandang bagay

Na sa aking puso ay nagbibigay buhay

Sa puso pala ay di dapat manaig ang galit sa ating kapwa

Tayo ay dapat na maging matatag

At hindi puro iwas at ilag

Sa mga hilahil at hirap na dinaranas

Maraming bagay pa akon naatutunan

upang ang atin buhay ay maiayos naman

At maiwasan magkaroon ng magulong buhay

Ito sana sa atin ay maging gabay.

                -Halli, January 27, 1994

 

Search site